۱ دوره پیدا شد

آموزش مدیریت استارت آپ

 دوره جامع آموزش مدیریت استارت آپ استارت آپ ها(startup) سازمان های نوپایی هستند که اغلب موسسان آن را جوانانی تشکیل میدهند که در زمینه مدیریت کم …