آموزش مارکتینگ

دوره آموزش مارکتینگ آکادمی زبدگان

 آموزش مارکتینگ به مجموعه فعالیت هایی که به منظور پیدا کردن بازار برای ارزش تحویلی ما گفته می شود. درواقع بازاریابی  عبارت است از استراتژی هایی که توسط یک شرکت در جهت برقراری ارتباط با مشتری استفاده می شود.

اهمیت بازاریابی و فروش

حفظ بقاء و سودآوری سازمان ها در دنیای کسب و کار امروزی در گرو عملکرد حساب شده واحد بازاریابی و فروش است. البته این به معنای نادیده گرفتن اهمیت سایر واحدها نیست .

ارتباط مستقیم واحد بازاریابی و فروش با اصلی ترین رکن هر کسب و کار ، یعنی مشتری، باعث افزایش اهیمت و جایگاه این واحد گردیده است. جذب، حفظ و تلاش به منظور ماندگاری مشتری از عوامل تأثیر گذار در اهیمت این واحد است.  دلایل زیر به روشنی اهمیت واحد بازاریابی و فروش را نشان می دهند :

  • برنامه ریزی و اجرای استراتژی ها و تاکتیک های رقابتی
  • تلاش به منظور ایجاد تصویر ذهنی مثبت از برند کسب و کار
  • ایجاد و حفظ روابط پایدار با مشتری
  • پژوهش بازاریابی و ارائه محصولات جدید در جهت تثبیت جایگاه کسب و کار در بازار

در دوره آموزش مارکتینگ در آکادمی زبدگان مباحث زیر ارائه می گردد.

  • دوره آموزش بازاریابی و فروش حرفه ای
  • دوره آموزش مقدماتی بازاریابی و فروش
  • آموزش جامع مدیریت بازاریابی
  • آموزش بیزینس پلن
  • آموزش مارکتینگ پلن