۳ دوره پیدا شد

آموزش مدیریت استارت آپ

 دوره جامع آموزش مدیریت استارت آپ استارت آپ ها(startup) سازمان های نوپایی هستند که اغلب موسسان آن را جوانانی تشکیل میدهند که در زمینه مدیریت کم …

دوره جامع استارت آپ

دوره جامع استارت آپ آکادمی زبدگان این روز ها افراد زیادی به دنبال راه اندازی استارت آپ (Startup) هستند. اما راه اندازی آن مستلزم آن است …

دوره ارزش گذاری استارت آپ ها

دوره ارزش گذاری استارت آپ ها در آکادمی زبدگان دوره ارزش گذاری استارت آپ ها (startup) به بنیان گذاران استارت آپ کمک میکند تا یکی از …