مراحل راه اندازی کسب و کار

بدون ديدگاه

چگونه ایده کسب و کارم را تجاری سازی کنم؟

اگر شما جز حتی یکی از دسته های زیر هستید، زبدگان با ارائه خدمات در هر یک از سطوح بالا ( مطالعات فرصت، مطالعات امکان سنجی، تدوین طرح کسب و کار و…) شما را همراهی خواهد نمود.

+ در حال حاضر ایده ای در ذهن ندارید اما مشتاق، دارای منابع و انگیزه کافی برای ارزش آفرینی و راه اندازی کسب و کار خودتان هستید. 

◊راهکار: انجام تکنیک های خلاق برای تحلیل محیط، تشخیص و شناسایی مسائل و فرضیه سازی

+ از روندهای فعلی خسته شده‏اید و خواهان تغییر در روندهای فعلی کسب و کار و یا اجرای ایده های جدید در آن هستید.

◊راهکار: انجام تکنیک های خلاق برای تحلیل محیط، تشخیص و شناسایی مسائل و فرضیه سازی

+در جستجوی فرصت‏ها و حل مشکلات خود و مردم هستید.

◊راهکار: انجام تکنیک های خلاق برای تحلیل محیط، تشخیص و شناسایی مسائل و فرضیه سازی

+ در حال حاضر دارای یک فناوری، دانش و مهارت خاص در یک حوزه مشخص هستید و به دنبال کشف فرصتهای کارآفرینی و ارزش آفرینی در آن حوزه و یا حوزه های ترکیبی با آن هستید.

◊راهکار: انجام تکنیک های خلاق برای تحلیل محیط، تشخیص و شناسایی مسائل و فرضیه سازی

+ فکر می کنید که ایده ها یا راهکارهای خوب دارید، ولی نسبت به آن مطمئن نیستید زیرا ممکن است بیش از حد خوشبین باشید.

◊راهکار: انتخاب، سنجش و ارزیابی راهکارها و ایده، انجام تحقیقات بازار و بازاریابی، مطالعات فرصت و امکان سنجی
+ می دانید که یک ایده خوب دارید، فقط مطمئن نیستید چگونه آن را به یک کسب و کار واقعی تبدیل کنید.

◊راهکار:طراحی مدل کسب و کار و ارایه بوم کسب و کار، مطالعات فرصت و امکان سنجی

+ باید سرمایه گذاران را متقاعد سازید که ایده تان برای انها سود آور است.

◊راهکار: انجام محاسبات مالی و مطالعات امکان سنجی مانند نقاط سر به سر، نرخ بازگشت سرمایه و …

+ برای جذب و استخدام همکاران خود نیازمند برنامه ریزی هستید.

◊راهکار: تدوین سند جذب و استخدام و ارایه روش های تیم سازی

+ موانع زیادی در طول مسیر حرکت کسب و کارتان وجود دارد که باعث خروج آن از مسیر اصلی شده است و شرکت در حال کشمکش برای بازگشت به مسیر اصلی است.

◊راهکار: تدوین طرح جامع کسب و کار

+ در فکر معرفی یک محصول و خدمت جدید هستید، ولی نیاز به کمک و راهنمایی دارید.

◊راهکار: انجام مطالعات امکان سنجی و تدوین طرح کسب و کار برای توسعه شرکت

+ خواهان افزایش فروش و نفوذ در بازار هستید.

◊راهکار: تدوین طرح بازاریابی

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.