مطالعات امکان سنجی

بدون ديدگاه

متخصصان و تیم های تخصصی در زبدگان در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی به ارائه گزارشات مفصلی برای نشان دادن توجیه پذیر بودن راه حل های و یا ایده های مطرح شده هستند. البته لازم به ذکر است که قبل از ورود به این مرحله مدل و بوم کسب و کار تهیه و به عنوان ورودی مورد استفاده قرار می گیرد. در مطالعات امکان سنجی ایده یا راهکار مطرح شده از منظر کلی بازار، مالی و اقتصادی و فنی مورد بررسی و موشکافی قرار می گیرد. بطور کلی گزارشات امکان سنجی شامل سرفصل های کلان زیر می باشند:

گزارشات و خروجی مرحله اول : مطالعات فرصت

 • بخش اول : مطالعات بازار
     معرفی محصول، ایده و خدمت
     مواد اولیه و الزامات محصول، ایده و خدمت
     بررسی عرضه و تقاضای محصول، ایده و خدمت
     تجزیه و تحلیل بازار آتی
 • بخش دوم : مطالعات فنی
     مشخصات و استانداردهای فنی محصول، ایده و خدمت
     روش و متدولوژی تولید محصول، ایده و خدمت
     ساختار مواد اولیه محصول، ایده و خدمت
     تأسیسات، ماشین آلات، تجهیزات، زیر ساخت های لازم برای تولید و پشتیبانی محصول، ایده و خدمت
     فرآیند تولید و ارائه محصول، ایده و خدمت
     سازمان شرکت و نیروی تولید محصول، ایده و خدمت
     فضا و مکان و جانمایی برای تولید محصول، ایده و خدمت
 • بخش سوم : مطالعات مالی
     برآورد هزینه های سرمایه گذاری
     برآورد هزینه های سرمایه در گردش
     مقدار وام و نحوه پرداخت
     تجزیه و تحلیل مالی و تحلیل حساسیت ( نقاط سر به سر ، نرخ بازگشت سرمایه و ….)

مراحل انجام مطالعات امکان سنجی و ارائه خروجی نهایی:

 1. طرح موضوع و برقراری ارتباط با مشتریان توسط زبدگان و یا مراجعه متقاضیان به زبدگان
 2. تکمیل فرم درخواست و یا دریافت مشاوره تلفنی
 3. تماس با متقاضیان از طرف متخصصان زبدگان
 4. برگزاری جلسه مشخص شدن ابعاد موضوع در صورت نیاز
 5. ارائه شرح خدمات توسط زبدگان به متقاضیان
 6. انعقاد قرارداد همکاری فی مابین
 7. انجام مطالعات امکان سنجی و ارائه خروجی و گزارشات مطابق شرح خدمات توافق شده

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.